Oferta educationala

Domeniul

Specializarea

Responsabil

Date de contact

Licenţă (4 ani)

Ingineria Autovehiculelor

Autovehicule Rutiere

Prof.dr.ing. Nicolae Burnete

0264-401609

Nicolae.Burnete@auto.utcluj.ro

Ingineria Transporturilor

Ingineria Transporturilor si a Traficului

Prof.dr.ing. Filip Nicolae

0264-401675

Nicolae.Filip@auto.utcluj.ro

Inginerie Mecanică

Mecanica Fina si Nanotehnologii

Prof.dr.ing. Brişan Cornel

0264-401680

Cornel.Brisan@mdm.utcluj.ro

Sisteme şi Echipamente Termice

Conf.dr.ing. Mreneş Mircea

0744/470709

Mircea.Mrenes@termo.utcluj.ro

Sisteme şi Echipamente Termice (Alba Iulia)

Conf.dr.ing. Pleşa Angela

0741/185158

Angela.Plesa@termo.utcluj.ro

Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară

Conf.dr.ing. Ivan Ilarie

0264-401796

Ilarie.IVAN@auto.utcluj.ro

Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară (Alba Iulia)

Conf.dr.ing. Ivan Ilarie

0264-401796

Ilarie.IVAN@auto.utcluj.ro

Mecatronică şi Robotică

Mecatronică

Prof.dr.ing. Bălan Radu

0264-401756

Radu.Balan@mdm.utcluj.ro

Master (2 ani)

Ingineria Autovehiculelor

Automobilul şi mediul

Prof.dr.ing. Nicolae Burnete

0264-401609

Nicolae.Burnete@auto.utcluj.ro

Logistica Transporturilor Rutiere

Prof.dr.ing. Filip Nicolae

0264-401675

Nicolae.Filip@auto.utcluj.ro

Tehnici avansate in ingineria autovehiculelor

Prof.dr.ing. Varga Bogdan

0264-401673

bogdan.varga@auto.utcluj.ro

Inginerie Mecanică

Ingineria biosistemelor în agricultură şi industria alimentară

Prof.dr.ing. Bâlc Gavril

0264-401676

Gavril.Balc@auto.utcluj.ro

Energii regenerabile

Prof.dr.ing. Bălan Mugur

0264-401670

Mugur.Balan@termo.utcluj.ro

Inginerie de precizie şi managementul calităţii

Prof.dr.ing. Ardelean Ioan

0264-401679

ardelean@mdm.utcluj.ro

Managementul energiei termice

Prof.dr.ing. Opruta Dan

0744/564817

Dan.Opruta@termo.utcluj.ro

Mecatronică şi Robotică

Ingineria sistemelor mecatronice

Prof.dr.ing. Bara Mircea

0264-401679

Mircea.Bara@mdm.utcluj.ro

Doctorat (3 ani)

Domeniul

Conducător de doctorat

Departamentul

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Burnete Nicolae

Autovehicule Rutiere şi Transporturi

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Rus Ioan

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Filip Nicolae

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Roş Victor

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Brânzaş Petru

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Hărdău Mihail

Inginerie Mecanică

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Bălan Mugur

Inginerie Industrială

Prof.dr.ing. Opruta Dan

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Vaida Liviu

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Mandru Silviu Dan

Mecatronică şi Dinamica Maşinilor

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Radu Bălan

Inginerie Industrială

Prof.dr.ing. Brişan Cornel

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Csibi Vencel

Inginerie Mecanică

Prof.dr.ing. Mătieş Vistrian

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490