Sedinte CF

Data sedinta Ordinea de zi
04.12.2019

 - Admitere 2020-2021;
 - Avizarea comisiilor pentru posturile didactice scoase la concurs;
 - Validarea studentilor in Consiliul facultatii;
 - Diverse.

21.10.2019

 - Avizarea posturilor didactice propuse pentru a fi scoase la concurs in sem I al anului univ. 2019-2020.

19.09.2019

 - Avizarea Statelor de funcții pentru anul univ.2019-2020;
 - Avizarea listei cu cadrele didactice asociate;
 - Diverse.

09.09.2019

 - Avizarea prelungii activitatii cadrelor didactice pe perioada determinata, pentru anul univ.2019-2020;
 - Aprobarea criteriilor specifice privind intocmirea Statelor de functii la nivelul facultatii, pentru anul univ. 2019-2020;
 - Diverse.

12.07.2019

 - Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice;
 - Diverse

20.05.2019

 - Avizarea Comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru posturile didactice scoase la concurs;

 - Avizarea Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor UTC-N pentru desfășurarea concursurilor didactice, la nivelul facultății.

16.05.2019

 - Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice (documentul atasat).

07.05.2019

 - Desemnarea reprezentantului facultatii in Biroul electoral al sectiei de votare, pentru referendumul din 6 iunie.
 - Diverse

24.04.2019

 - Burse pentru sem. II al anului univ. 2018/2019;
 - Diverse

04.04.2019

  - Alegerea membrilor pentru Biroul Electoral al UTCN/FARMM
  - Diverse

29.03.2019

 - Avizarea RAPORTULUI privind activitatea Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și
Mecanică, pe anul 2018( documentul atasat).

11.03.2019

 - Avizarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul univ.2019-2020;
 - Actualizare denumire facultate in Regulamentul de Organizare si functionare al facultatii;
 - Avizarea Planurilor de invatamant la ciclul de licenta si master pentru promotia care incepe cu anul univ. 2019-2020;
 - Avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor;
 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs in sem. II al anului univ. 2018-2019;
 - Diverse

14.02.2019

 - Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice (conform documentului atasat);

11.12.2018

 - Avizarea comisiilor pentru posturile didactice scoase la concurs;
 - Validarea studentilor alesi in Consiliul facultatii;
 - Admitere licenta si master 2019 (comisii, modalitate admitere, locuri propuse);
 - Decernarea premiilor pentru cercetare;
 - Diverse

22.10.2018

 - Avizarea posturilor scoase la concurs in sem I al anului univ. 2018/2019;
 - Aprobarea Regulamentului de repartizare pe specializari a studentilor din anul II Inginerie mecanica;
 - Aprobarea Comisiei de echivalare si recunoastere a creditelor in cadrul mobilitatilor ERASMUS;
 - Aprobarea Comisiei de echivalare si recunoastere a creditelor pentru studentii reinmatriculati,cu reluare studii, transferati;
 - Aprobarea Comisiei de evaluare si acordare a burselor de performanta academica, merit si sociale pentru anul univ. 2018/2019;
 - Diverse.

20.09.2018

 - Avizarea Statelor de functii pentru anul univ.2018-2019
 - Avizarea listei cu cadrele didactice asociate,
 - Diverse.

10.09.2018

 - Aprobarea criteriilor specifice privind intocmirea Statelor de functii la nivelul facultatii;

 - Diverse.

13.07.2018

 - Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice;

 - Avizarea programului de master Tehnici avansate in ingineria autovehiculelor cu predare in limba engleza;

 - Diverse.

09.05.2018

 - Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice;
 - Avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a facultatii;
 - Diverse.

04.04.2018

 - Avizarea Planurilor de invatamant la ciclul de licenta si master pentru promotia care incepe cu anul univ. 2018/2019;
 - Avizarea Burselor pentru semestrul II al anului universitar 2017/2018;
 - Avizarea Raportului privind activitatea Facultății de Mecanică pe anul 2017;
 - Diverse.

14.03.2018

 - Aprobarea Metodologiei Facultatii de Mecanica privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la studii universitare de master

pentru anul univ. 2018/2019.

 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs in sem. II al anului univ. 2017/2018.
 - Diverse.

14.02.2018

 - Avizarea rezultatelor de concurs pentru posturile didactice (conform documentului atasat);
 - Aprobarea Planului Operational al Facultatii de Mecanica pentru anul univ. 2017/2018.

11.01.2018

 - Aprobarea initierii procedurii de evaluare externa în vederea acreditarii unui nou domeniu de master de cercetare -"Ingineria Transporturilor"

si respectiv a programului de studii de master de cercetare cu denumirea "Logistica si Siguranta in Transporturi", incadrat in domeniul IT.
 - Diverse.

06.12.2017

 - Aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice;
 - Avizarea comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor pentru anul univ. 2017/2018(sesiunile februarie 2018, iulie 2018, septembrie 2018);
 - Diverse.

16.11.2017

 - Admitere licenta si master;
 - Diverse.

02.11.2017

 - Avizarea gradatiilor de merit;
 - Diverse.

23.10.2017

 - Avizarea posturilor  didactice scoase la concurs in semestrul II al anului universitar 2017-2018, (prioada determinată si perioada nedeterminata);
 - Aprobarea responsabililor RNCIS si Calitate pe departamente si facultate;
 - Diverse.

02.10.2017

 - Modificarea  denumirii facultatii;
 - Diverse.

27.09.2017

 - Propunere de modificare a denumirii facultatii;
 - Diverse.

22.09.2017

 - Avizarea Statelor de functii pentru anul universitar 2017/2018;
 - Avizarea dosarelor cadrelor didactice asociate, pentru anul universitar 2017/2018;
 - Diverse.

13.07.2017

 - Validarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice pe perioadă nedeterminată;
 - Avizarea posturilor scoase la concurs pe perioadă determinată pentru anul univ. 2017/2018;
 - Validarea planurilor de învățământ pentru anul univ. 2017/2018;
 - Diverse.

12.06.2017

 - Aprobarea planurilor de învățământ, la ciclul de licență, pentru promoția care începe cu anul univ. 2017-2018;
 - Premierea studenților  participanți la diferite manifestații științifice studențești;
 - Diverse.

22.05.2017

 - Aprobarea unei sesiuni excepționale de consultații și restanțe pentru anii terminali (IV licență și II master), in regim cu taxă;
 - Diverse.

08.05.2017

 - Avizarea Comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs, pe perioada nedeterminata, in sem II al anului univ. 2016/2017;
 - Avizare propunere  DOCTOR HONORIS CAUSA  - Domnul  Lutz Meschke, Germania;
 - Diverse.

30.03.2017

 - Aprobare - Procedura privind repartizarea fondului de burse alocat Facultatii de Mecanica
 - Diverse

07.03.2017

 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs in semestrul II al anului universitar 2016-2017;
 - Avizarea Raportului privind activitatea Facultății de Mecanică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pe anul 2016;
 - Diverse.

15.02.2017

 - Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada nedeterminata;

 - Aprobarea metodologiei Facultatii de Mecanica pentru admiterea la studii de masterat;

 - Diverse

19.12.2016

 - Avizarea planului de invatamant la specializarea Mecanica Fina si Nanotehnologii;

 - Avizarea planului strategic, planului operational si organigrama facultatii;

 - Decernarea premiilor pentru cercetare;

 - Diverse.

07.12.2016

 - Aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice;

 - Avizarea comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor pentru anul universitare 2016-2017;

 - Diverse.

03.11.2016

 - Avizarea gradatiilor de merit;

 - Diverse.

21.10.2016

 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata;

 - Diverse.

14.10.2016

 - Avizarea candidaturilor pentru functia de director si director adjunct pentru extensia Alba-Iulia;

 - Avizarea comisiilor Consiliului Facultatii de Mecanica;

 - Analiza/avizarea regulamentului Consiliului Facultatii de Mecanica;

 - Diverse.

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490