Sedinte CF

Data sedinta Ordinea de zi
13.07.2017

 - Validarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice pe perioadă nedeterminată;
 - Avizarea posturilor scoase la concurs pe perioadă determinată pentru anul univ. 2017/2018;
 - Validarea planurilor de învățământ pentru anul univ. 2017/2018;
 - Diverse.

12.06.2017

 - Aprobarea planurilor de învățământ, la ciclul de licență, pentru promoția care începe cu anul univ. 2017-2018;
 - Premierea studenților  participanți la diferite manifestații științifice studențești;
 - Diverse.

22.05.2017

 - Aprobarea unei sesiuni excepționale de consultații și restanțe pentru anii terminali (IV licență și II master), in regim cu taxă;
 - Diverse.

08.05.2017

 - Avizarea Comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs, pe perioada nedeterminata, in sem II al anului univ. 2016/2017;
 - Avizare propunere  DOCTOR HONORIS CAUSA  - Domnul  Lutz Meschke, Germania;
 - Diverse.

30.03.2017

 - Aprobare - Procedura privind repartizarea fondului de burse alocat Facultatii de Mecanica
 - Diverse

07.03.2017

 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs in semestrul II al anului universitar 2016-2017;
 - Avizarea Raportului privind activitatea Facultății de Mecanică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca pe anul 2016;
 - Diverse.

15.02.2017

 - Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada nedeterminata;

 - Aprobarea metodologiei Facultatii de Mecanica pentru admiterea la studii de masterat;

 - Diverse

19.12.2016

 - Avizarea planului de invatamant la specializarea Mecanica Fina si Nanotehnologii;

 - Avizarea planului strategic, planului operational si organigrama facultatii;

 - Decernarea premiilor pentru cercetare;

 - Diverse.

07.12.2016

 - Aprobarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice;

 - Avizarea comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor pentru anul universitare 2016-2017;

 - Diverse.

03.11.2016

 - Avizarea gradatiilor de merit;

 - Diverse.

21.10.2016

 - Avizarea posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata;

 - Diverse.

14.10.2016

 - Avizarea candidaturilor pentru functia de director si director adjunct pentru extensia Alba-Iulia;

 - Avizarea comisiilor Consiliului Facultatii de Mecanica;

 - Analiza/avizarea regulamentului Consiliului Facultatii de Mecanica;

 - Diverse.

Contact

Facultatea de Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490