Anul I - MET

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
1.00 Cogenerare si termoeconomie 1
2.00 Metode avansate de proiectare asistata pe calculator 1
3.00

Identificarea termoenergetica a sistemelor

1
4.00 Tehnici de automatiare si control in procesele termice si hidraulice 1
5.00 Activitate de cercetare 1 1
6.00 Productia, transportul si distributia energiei 2
7.00 Sisteme solare termice 2
8.00 Energia hidraulica 2
9.10 Managementul resurselor si gestiunea datelor 2
9.20 Managementul asigurarii calitatii 2
10.00 Activitate de cercetare 2 2

 

 

Contact

Facultatea de Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490