Anul I - IPMC

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
1.00 Tehnici de prelucrare a rezultatelor ceretarilor experimentale 1
2.00

Design si ergonomie in inginera de precizie

1
3.00 Sisteme avansate de productie in ingineria de precizie 1
4.00 Sisteme de masurare si achizitii de date 1
5.10 Asigurarea si controlul calitatii in ingineria de precizie 1
5.20 Baze de date si aplicatii internet 1
6.00 Activitate de cercetare 1 1
7.00 Managementul calitatii 2
8.00 Materiale si tehnologii avansate 2
9.00 Sisteme integrate in ingineria de precizie 2
10.10 Sisteme informatice CAD, CAM pentru aplicatii in ingineria de precizie 2
10.20 Proiectarea optimala a sistemelor de precizie 2
11.00 Metode si tehnici avansate de control 2
12.00 Activitate de cercetare 2 2

 

 

Contact

Facultatea de Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490