Anul I - IBAIA

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
1.00 Bazele cercetarii experimentale in ingineria biosistemelor 1
2.00

Procese de producere a energiei din surse regenerabile (agricultura si industrie alimentara)

1
3.00 Elemente de mecatronica 1
4.10 Agrobiologie 1
4.20 Agrotehnica avansata 1
5.00 Activitate de cercetare 1 1
6.00 Controlul calitatii produselor agroalimentare 2
7.00 Sisteme de monitorizare si control a lucrarilor agricole 2
8.00 Testarea si utilizarea biocombustibililor 2
9.10 Metode numerice si simulare in inginerie mecanica 2
9.20 Metode statistice in ingineria biosistemelor 2
10.00 Activitate de cercetare 2 2
100.00 Limbi straine aplicate 2
101.00 Masini si echipamente agricole 2

 

 

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490